OM OSS

 

Leansa AB startades 2012 med idéen att erbjuda kvalitativa ekonomitjänster till konkurrenskraftiga
priser genom hög automatisering, systemkunskap och fortlöpande utbildning.


Grundtanken är att den administrativa kostnaden inte ska öka i samma takt
som våra kunder ökar sin affär.  

Malin Berggren

m.berggren@leansa.se
+46 (0)72 387 5770

Johanna Palmgren

j.palmgren@leansa.se
+46 (0)70 379 3212

Robert Kermani

r.kermani@leansa.se
+46 (0)73 535 6036

Frida Larsson

f.larsson@leansa.se
+46 (0)73 769 1705


VISION

Skapa kvalitativa och effektiva lösningar som
gör oss till bästa val av ekonomipartner.

VÄRDEGRUND

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Processtänkande.